Insignie a pamětní medaile k bitvě tří císařů města Slavkov
květen 2005